எழுத்தாளருக்கு பதிலடி கொடுத்த ரஹ்மான் மகள்.! மீண்டும் கிளம்பிய புர்கா சர்ச்சை.!