ஆதார் இணைத்தால் மட்டும் தான் பேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் உபயோகிக்க முடியுமா? நீதிமன்றத்தில் கார சார விவாதம்!