இதோ வந்துட்டாரே! ரஜினி சொன்னதை வைத்து பார்த்தால் அவரது ஆதரவு எங்களுக்கே! சொன்னது யார் தெரியுமா!