வாட்டர் ஹீட்டர் உபயோகம் செய்பவர்களே கவனம்.. பரிதாபமாக பலியான இளம்பெண்.!