முதல்வரை எதிர்த்தால் உயிரோடு எரித்து புதைத்து விடுவேன்- அமைச்சரின் பகிங்கர மிரட்டல்.!