ஏ.டி.எம் மற்றும் கிரடிட் கார்டுகள் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அதிர்ச்சியான தகவல்.! உஷார் மக்களே.!