காஞ்சிபுரம் | ஓசியில் சாப்பாடு கேட்ட தொழிலாளி - ஆத்திரமடைந்த ஊழியரின் ஆவேச செயல்!