இந்த தொழிலை யார் வேண்டுமானலும் தொடங்குங்கள்., விரைவில் அனுமதி தருகிறோம் என அறிவித்த தமிழக அரசு!!