காஸா துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஓய்வு பெற்ற இந்திய அதிகாரி பலி.!!