சேலம் | அடுத்தடுத்து உணவகங்களுக்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகளின் அதிரடி நடவடிக்கை!