மஞ்சளை சுடு தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கலாமா? - இது உடலுக்கு கேடா?