காதலனுடன் ஓடிய 16 வயது பெண்ணிற்கு நேர்ந்த விபரீதம்!!