சூசகமாக குத்திக்காட்டிய பிரதமர்.! கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட சலசலப்பு.!