கருமையான, அடர்த்தியான முடி வேண்டுமா.?! ஹோம்மேட் செம்பருத்தி எண்ணெய்.! இன்றே செய்து பாருங்க.!