ஒரே நாளில் இரு சம்பவம்... நேரம் வரட்டும்... முதல்வர்கள் ஸ்டாலின், மம்தாவுக்கு செய்தி அனுப்பிய அண்ணாமலை.!