தமிழகத்தில் எதிர் காலங்களில் நிலத்தடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்! ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!!