நள்ளிரவில் தீப்பிடித்து எரிந்த பள்ளிக்கூடம் - காஞ்சிபுரத்தில் பரபரப்பு.!