தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு 25 ஆயிரம் ரூபாய் உதவி தொகை! பட்ஜெட்டின் சிறப்பான அறிவிப்பு!