அந்தரத்துல பறந்து குறளி வித்தை காட்டும் சாக்ஷி.! விழுந்து புரண்டு சிரிக்கும் ரசிகர்கள்.!