போலி என்கவுன்டரில் நான் சுட்டுக் கொல்லப்படலாம்! ரவுடி குள்ள விஷ்வாவின் கடிதத்தால் பரபரப்பு!