விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் வேளாண் எந்திரங்கள்., மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு.!