மும்பை : 2.97 கிலோ போதைப்பொருளை வினோத முறையில் கடத்திய இரண்டு நைஜீரியர்கள் கைது.!