இளவரசி டயானாவின் ஸ்வெட்டர் ஏலம்! இந்திய மதிப்பில் இத்தனை கோடியா?