காதல் தோல்வியால்., விபரீத முடிவெடுத்த மாணவி..! இறுதி வீடியோவில் கூறிய வார்த்தைகள்.!