6 மாவட்டங்களை தொடர்ந்து, மேலும் 4 மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி.!