புதிய கோள் கண்டுபிடிப்பு.. சூரியனை விட பெரியதாம்.! அசத்திய பள்ளி மாணவன்.!