திருமண ஆசை காட்டி ஆசிரியையுடன் உல்லாசமாக இருந்த ஆசிரியர்! போலீஸ் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை!