இந்தியாவில் மாரடைப்பு குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல்!