எனது குடும்பத்திலேயே பலருக்கு ஓட்டு இல்லை... - ஜெயக்குமார் பரபரப்பு பேட்டி.!