அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி விட்டோம்.. கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு.!!