வெளியே வர மனமில்லை.. விநோதமாகக் காட்சியளிக்கும்.. சிலி பளிங்கு குகைகள்..!