அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர் சுய நினைவை இழந்தார்.! தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி.!