பெண்ணை வற்புறுத்திய கணவன்..! மறுத்த மனைவி.. துடிதுடிக்க கணவன் செய்த காரியம்..!