இதென்ன கொடுமை…? பணத்தை பறி கொடுத்து, உயிரையும் இழந்த நபர்…!