மீண்டும் இசையமைப்பாளராக உருவெடுத்த மிஷ்கின்! எந்த படத்திற்கு தெரியுமா?