இந்தியா-மத்திய கிழக்கு ஐரோப்பா இடையே! யாருமே எதிர்பார்க்கல! ஜி20 மாநாட்டில் சூப்பர் அறிவிப்பு!