"இந்த படத்தை நான் படமாக பார்க்கவில்லை! "ஆதிபுருஷ் பட ப்ரி ரிலிஸ் நிகழ்ச்சியில், நடிகர் பிரபாஸ் உருக்கம்!