மனசாட்சியின் மெல்லிய குரலை கேட்க... வியாழக்கிழமை மௌனவிரதம் இருங்கள்.!