இந்தியாவில் இந்த தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி.! ஆய்வில் வெளிவந்த உண்மை.!