மங்கோலியாவில் சோகம் : புயலில் சிக்கி 3 லட்சம் கால்நடைகள் பலி.!