தமிழ்நாட்டில் "பொறியியல் செமஸ்டர் தேர்வுகள் ரத்து".!! அண்ணா‌ பல்கலை. அறிவிப்பு.!!