கொட்டும் மழை... செல்ஃபி எடுக்க... போலாமா? வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி.!