"என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க".? அந்த உறுப்பை பெரிதாக்க ஆசைப்பட்ட மாடல் அழகி... முடிவில் நேர்ந்த விபரீதம்.!