ஒரு மணிநேரம் காத்திருந்தால்.., அவசரத்துடன் நடந்த பணியால் அரங்கேறிய விபத்து.! கூலித்தொழிலாளி முகம் சிதைந்து பலி.!!