மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கோலாகலமாக தொடங்கும் கொலு திருவிழா.!