#சேலம் || சயனைடு கலந்த மதுவால்‌ ஒருவர் உயிரிழப்பு.!! வெளியான அதிர்ச்சி பின்னணி.!!