முத்தத்தால் வந்த வினை.. ஆதிபுருஷ் இயக்குனருக்கு பாஜக கண்டனம்.!