இனி நடிக்கப் போவதில்லை.. ஆனால், அமீர்கான் வெளியிட்ட அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி.!