அஞ்சல்துறை தேர்வில் தமிழ் மொழி புறக்கணிப்பு?.. டிடிவி தினகரன் கண்டனம்..!