வெள்ளை மாளிகையை லாரியால் இடிக்க முயன்ற இந்திய வாலிபர் கைது.!!